More

    Cha xứ bị bắn chết ở Philippines

    Cha xứ bị bắn chết ở Philippines

    Một linh mục chánh xứ giáo điểm San Isidro Labrador tại Phi Luật Tân đã bị ám sát vào sáng Chúa Nhật hôm qua,...

    Hot Topics