More

    cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hoàng

    Thánh Lễ Giỗ Một Năm Cha Cố Đaminh Phạm Quang Trung

    Vào lúc 09h00 sáng ngày 05 tháng 03 năm 2019, tại Nhà thờ Giáo xứ Danh Giáo, cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hoàng cùng gia...

    Hot Topics