More

    Cha Thomas Nguyễn Minh

    Mừng Kim khánh Linh mục 23 năm ở tù và quản chế

    Sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018, Giáo xứ Xuân Quế, Giáo hạt Xuân Lộc, đã tổ chức Thánh lễ mừng kỷ niệm...

    Hot Topics