More

  Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng

  Phút tiễn biệt cha cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng

  CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VÀNG, Chánh xứ Thánh Mẫu, Giáo hạt Túc Trưng, đã được Chúa gọi về lúc 07g00 thứ Bảy, ngày 30.06.2018, hưởng thọ...

  Chúc thư cảm động của Cha cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng – giáo phận Xuân Lộc

  Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng, Chánh xứ Thánh Mẫu – giáo phận Xuân Lộc. Cha được Chúa gọi về khi đang dâng lễ vào...

  Nghi thức Tẩm Liệm Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng

  Sáng Chúa Nhật 1-7-2018.- Quý cha trong hạt Túc Trưng cùng quý Linh tông, huyết tộc của cha cố Phêrô đã tề tựu về...

  Chương trình Tang lễ Cha cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng

  CHƯƠNG TRÌNH CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VÀNG, Chánh xứ Thánh Mẫu, Giáo hạt Túc Trưng, đã được Chúa gọi về lúc 07g00 thứ Bảy, ngày 30.06.2018, hưởng...

  Cáo phó: Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng

  RIP: Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng, Chánh xứ Thánh Mẫu - giáo phận Xuân Lộc. Cha được Chúa gọi về khi đang dâng lễ...

  Hot Topics