More

    Cha Phêrô Bùi Thanh Xuân

    Cáo phó: Cha Phêrô Bùi Thanh Xuân

    Văn Phòng Tòa Giám Mục Vĩnh Long vừa được tin: CHA PHÊRÔ BÙI THANH XUÂN Linh mục Chánh Sở Họ Đạo Hoà Lạc, Hạt Trà...

    Hot Topics