More

  Cha Phêrô

  Thánh Lễ An Táng Cha Phêrô Tạ Văn Đức ngày 18/3/2019

  Thánh Lễ An Táng Cha Phêrô Tạ Văn Đức Tại Giáo Xứ Hoàng Châu vào lúc 08 giờ 30 Ngày 18.03.2019. Thánh lễ do...

  Cáo phó Cha Phêrô Tạ Văn Đức

  Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: Cha Phêrô Tạ Văn Đức -...

  Hot Topics