More

    cha nguyễn thành tiên

    Vĩnh biệt Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên

    Cha GIACÔBÊ NGUYỄN THÀNH TIÊN tạ thế lúc 18g00 ngày 15 tháng 01 năm 2019 tại Tòa Giám Mục Nha Trang. hưởng dương 47 tuổi 11 năm Linh mục Video:...

    Hot Topics