More

  Cha Luy Gonzaga Maria Trần Ngọc Bính

  Thánh lễ An táng Cha Luy Gonzaga Maria Trần Ngọc Bính

  Cha LUY GONZAGA MARIA TRẦN NGỌC BÍNH Sinh năm 1960  Hiện đang làm quản sở Giáo họ Xẻo Tam, Giáo xứ Trảng Tranh, Kiên Giang đã trở...

  Cáo phó: Cha Luy Gonzaga Maria Trần Ngọc Bính

  CÁO PHÓ “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2) Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM...

  Hot Topics