More

  cha Giuse Phan Trung Nghĩa

  Thánh Lễ an táng Cha Giuse Phan Trung Nghĩa

  GIÃ BIỆT “NGƯỜI THỢ XÂY” CỦA GIÁO PHẬN VĨNH LONG Chả biết ngày còn bé hay thuở thiếu thời, “cậu bé” Giuse Phan Trung Nghĩa...

  Cáo phó Linh mục Giuse Phan Trung Nghĩa

  TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG 103 đường 3 tháng 2 Vĩnh Long, Việt Nam CÁO PHÓ Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám...

  Hot Topics