More

  Cha Giuse Phan Thiện Ân

  Thánh lễ An táng Cha Giuse Phan Thiện Ân 31/8/2018

  Vào lúc 8g 00 sang hôm nay 31/08/2018 tại Giáo xứ Bắc Thành, Giáo Phận Nha Trang. Đức cha Giuse Võ Đức Minh Giám...

  Thánh lễ Cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Thiện Ân

  Thánh lễ Cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Thiện Ân CSsR - Giáo Xứ Giuse Quân Trấn. Xem thêm Cáo phó & Tiểu sử:...

  Cáo phó Cha Giuse Phan Thiện Ân, C.Ss.R. đã về với Chúa

  TIỂU SỬ CHA GIUSE PHAM THIỆN ÂN, C.Ss.R. Cha Giuse Phan Thiện Ân sinh ngày 03.07.1933 Tại: Trường An, Huế Năm 1943: nhập Đệ Tử Viện DCCT...

  Hot Topics