More

    cha Giuse Nguyễn Văn Uy

    Trường Cao Đẳng Công Giáo đầu tiên tuyển sinh năm học 2018 – 2019

          Kính thưa quý Cha Giám Đốc, Mùa tuyển sinh năm học mới 2018 - 2019 đã khởi đầu. Caritas giáo phận Xuân...

    Hot Topics