More

    Cha Giuse Nguyễn Văn Ban

    Cáo phó Cha Giuse Nguyễn Văn Ban – giáo phận Thái Bình

    Thông tin từ đoàn nghĩa tử, Cha cố Giuse Nguyễn Văn Ban vừa được Chúa gọi về lúc 9 giờ 00 ngày 16 tháng...

    Hot Topics