More

  Cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng

  Sự kiện Công Giáo Việt Nam năm 2018

  https://www.youtube.com/watch?v=_7feJKiX_7k 1.  Phái đoàn Ngoại Giao Tòa Thánh tới Việt Nam: Lúc 11 giờ 10, Phái đoàn Bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh thăm Giáo phận Phát...

  Thánh lễ an táng linh mục Giuse Nguyễn Quốc Hùng

  Rước linh cữu cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng ra nhà thờ Chính Toà “Khi chịu chức linh mục đáp lại tiếng gọi của Chúa, cha...

  Linh cữu Cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng về đến Hà Nội

  Vào đêm qua ngày 5/7/2018 NGƯỜI HÀ NỘI ĐÓN LINH MỤC GIUSE Nguyễn Quốc Hùng. Được biết, cha giáo Giuse Nguyễn Quốc Hùng qua đời...

  Chương trình tang lễ Cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng

  CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Hùng  THỨ SÁU, Ngày 06 tháng 7 năm 2018 6h00: Thánh lễ (Đức Cha Lô-ren-sô Chu Văn Minh...

  Nghi thức nhập quan Cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng

  Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn đã chủ sự nghi thức nhập quan cho cha...

  Hot Topics