More

  Cha Giuse Nguyễn Đức Thanh

  Hai du học sinh Việt Nam tại Pháp chuẩn bị lãnh chức thánh

  Thay lời Đức Giám mục giáo phận Thanh Hóa, Cha Giuse Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Ủy Ban Ơn Gọi & Bề trên Chủng...

  Các sự kiến lớn trong tháng 6 tại giáo phận Thanh Hóa

  Trong tháng Sáu này, Giáo phận Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn. Đó là Thánh lễ Khánh thành Chủng viện, từ...

  Hot Topics