More

    Cha Giuse Ngô Quang Kiệt

    Chân dung và Tiểu sử Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

    Cha Giuse Ngô Quang Kiệt (sinh ngày 4 tháng 9 năm 1952) là một Giám mục Công giáo người Việt, nguyên Tổng giám mục...

    Hot Topics