More

    Cha Giuse Hoàng Kim Đại

    Cáo phó Cha Giuse Hoàng Kim Đại

    Tòa Giám Mục Vĩnh Long 103 Đường 3 tháng 2 P.1 Thành Phố Vĩnh Long. ---- + CÁO PHÓ + ---- Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô...

    Hot Topics