More

    CHA Giuse Bùi Văn Giáp

    Hạ giải nhà thờ giáo xứ Bói Kênh – giáo phận Hà Nội

    Nhà thờ giáo xứ Bói Kênh chính thức được hạ giải để tiến hành đại trùng tu. Công việc được tiến hành sau Thánh...

    Hot Topics