More

  Cha Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh

  Thánh lễ an táng Cha Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh

  CSC - Cha đã bước đi trọn con đường, 93 tuổi đời trong đó có 80 năm sống đời thánh hiến. Những bước của chân...

  Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh dâng lễ cầu nguyện cho Cha Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh

  CSC - Vào lúc 5 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2018, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế,...

  Hot Topics