More

  Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

  Nghi thức tẩn liệm và lễ phát tang cố linh mục GB. Lê Đăng Niêm

  Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ phát tang cố linh mục Gioan Baotixita Lê Đăng Niêm - nguyên chánh xứ Thủ Thiêm -...

  Hình ảnh Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng dâng lễ cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

  Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM sinh ngày 13 tháng 11 năm 1937 tại Dầu Tiếng, Bình Dương. Chịu chức linh mục ngày...

  Trực tiếp thánh lễ an táng Linh Mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

  Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM Cha sinh ngày 13 tháng 11 năm 1937 tại Dầu Tiếng, Bình Dương. Chịu chức linh mục ngày...

  Bài giảng trước linh cữu Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

  Thánh lễ an táng Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM https://www.youtube.com/watch?v=WB4cPCCAbbQ Bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám quản Tông tòa...

  Hot Topics