More

  CHA GIOAKIM ĐỖ DUY THẢN

  Thánh lễ an táng CHA GIOAKIM ĐỖ DUY THẢN

  Cha Gioakim Đỗ Duy Thản được Chúa gọi về lúc 6 giờ sáng ngày Thứ Sáu 25-05-2018 tại Nhà Hưu Dưỡng Vĩnh Long. Xin anh...

  Cáo phó: CHA GIOAKIM ĐỖ DUY THẢN

  CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH GIÁO PHẬN VĨNH LONG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO CHA GIOAKIM ĐỖ DUY THẢN Linh mục hưu dưỡng...

  Hot Topics