More

  Cha Giacôbê Nguyễn Văn Tập

  Thánh Lễ An táng Cha Giacôbê Nguyễn Văn Tập

  Tại nhà thờ giáo xứ Đoan Nữ, Thánh lễ an táng cha Giacôbê Nguyễn Văn Tập được cử hành cách long trọng vào lúc...

  Cáo phó cha Giacôbê Nguyễn Văn Tập

  TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI  40 Nhà Chung – Hà Nội CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục Sinh Tòa Tổng Giám...

  Hot Topics