More

  Cha Giacôbê NGUYỄN THÀNH TIÊN

  Tang lễ Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên 18/1/2019

  Cha Giacôbê NGUYỄN THÀNH TIÊN Sinh ngày 31/08/1972, tại Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa Rửa tội ngày 01/10/1972 tại nhà thờ Cây Vông, do...

  Cáo phó: Cha Giacôbê NGUYỄN THÀNH TIÊN

  CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh Giáo phận Nha Trang trân trọng kính báo Cha GIACÔBÊ NGUYỄN THÀNH TIÊN vừa tạ thế lúc 18g00 ngày...

  Hot Topics