More

  Cha Đaminh Phạm Quang Trung

  Thánh Lễ Giỗ Một Năm Cha Cố Đaminh Phạm Quang Trung

  Vào lúc 09h00 sáng ngày 05 tháng 03 năm 2019, tại Nhà thờ Giáo xứ Danh Giáo, cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hoàng cùng gia...

  Cáo phó: Cha Đaminh Phạm Quang Trung

  Cha Đaminh Phạm Quang Trung sinh năm 1941 đã kết thúc cuộc lữ hành đức tin và sứ vụ Mục tử lúc 01 giờ...

  Hot Topics