More

    Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung

    Cáo Phó: Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung

    Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung -...

    Hot Topics