More

    Cha cố Phaolô Trần Hữu Phúc

    Hình ảnh thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Trần Hữu Phúc 11.4.2018

    Cha Phaolô Trần Hữu Phúc, sinh ngày 10.7.1955, tại Nghệ An. Ngày 13.7.1955, ngài được rửa tội tại giáo xứ Phi Lộc, giáo phận...

    Hot Topics