More

    Cha Cố Gioan Baotixita Phạm Năng Trí

    Cáo phó: Cha Cố Gioan Baotixita Phạm Năng Trí

    CÁO PHÓ   Gia đình LM gốc Phát Diệm, Nhà Vãng Lai PD và Giáo xứ Phú Hải kính báo CHA CỐ GIOAN BAOTIXITA PHẠM NĂNG TRÍ Linh mục...

    Hot Topics