More

    Cha Anrê Lương Vĩnh Phú

    Tân giám đốc trung tâm hành hương Tàpao

    Vào 9g00 sáng ngày 16/05/2018, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đã chủ sự nghi thức nhận sứ vụ mới của Cha Tân Giám...

    Hot Topics