More

    cầu nguyện và chia buồn

    ĐTC cầu nguyện và chia buồn về vụ vỡ đập thủy điện ở Lào

    Trong điện văn do ĐHY Parolin ký, ĐTC cầu nguyện cho các nạn nhân, cầu cho những người bị thương được chữa lành và...

    Hot Topics