More

    cầu cho ơn gọi

    Đức Thánh Cha truyền chức 19 tân linh mục

    Lúc 9 giờ 15 phút sáng chúa nhật 12-5-2019, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức...

    Hot Topics