More

    Catherine Laboure

    Thi hài nữ tu Catherine Laboure 141 năm không phân hủy

    Đã 141 năm trôi qua, thi thể nữ tu Catherine Laboure người Pháp vẫn còn nguyên vẹn, hiện đang được trưng bày ở Paris,...

    Hot Topics