More

  cáo phó linh mục

  Cáo phó: Cha Giuse Nguyễn Quang Huy

  CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH GIÁO PHẬN NHA TRANG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO Cha Giuse NGUYỄN QUANG HUY, vừa qua...

  Cáo phó: Linh mục Giuse Trần Ngọc Tâm

  Trong tình hiệp thông chúng con kính báo: CHA GIUSE TRẦN NGỌC TÂM, Chánh xứ Xuân Đức, Giáo hạt An Bình Đã được Chúa gọi...

  Cáo phó: Linh mục Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm

  Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). † CÁO...

  Linh mục cựu chủng sinh Đức Ái tuổi 55 qua đời

  Cha Phêrô Đinh Quang Dũng, Chánh xứ Nha Bích, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường, đã được Chúa gọi về lúc 18h30,...

  Hot Topics