More

  cáo phó công giáo

  Cáo Phó: Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THANH LIÊN, SPC

  “Chúa là gia nghiệp đời con” (Tv 15) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh CHỊ EM DÒNG THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTRES TỈNH DÒNG HÀ NỘI...

  Hình ảnh kính viếng Cha Giuse Nguyễn Quang Huy ngày 19.5.2018

  Cha cố Giuse Nguyễn Quang Huy sinh ngày 12.04.1937 tại Gia Viễn, Ninh Bình. Rửa tội ngày 15.05.1971: tại Mưỡu Giáp, Phát Diệm. Cha Giuse NGUYỄN QUANG...

  Đức Hồng Y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ qua đời

   Đức Hồng Y người Colombia Darío Castrillón Hoyos, nguyên Tổng Trưởng Bộ Giáo sĩ của Tòa Thánh đã được Chúa gọi về vào ngày...

  Cáo Phó: Nữ Tu Anne Nguyễn Thị Toàn

  Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh và tin thân xác loài người ngày sau sống lại chúng con kính báo: Nữ Tu Anne Nguyễn...

  Cáo phó: Tu sỹ Gioan Maria BÙI CHU TRANG, CRM

  SƠ LƯỢC TIỂU SỬ TU SĨ GIAON MARIA BÙI CHU TRÀNG, CRM 1933-2018 - Sinh ngày: 07/09/1933, tại Trung Lao, Trực Ninh, Nam Định - Rửa tội: 09/09/1933 -...

  Hot Topics