More

    Cáo phó: Cha Gioan Hồ Ngọc Trứ

    Cáo phó: Cha Gioan Hồ Ngọc Trứ

    Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Giáo phận Long Xuyên kính báo: Cha GIOAN HỒ NGỌC TRỨ Sinh ngày 27 tháng 07 năm...

    Hot Topics