More

  Cáo Phó

  Cáo phó Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhài

  HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU  Xuân Ngọc – Xuân Trường – Nam Định                  (: 0228 3886 138 Email: [email protected]     “Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được...

  Giờ cầu nguyện bên thi hài Cố Linh mục Phaolô Phạm Tá

  Cố Linh Mục Phaolô Phạm Tá đã được Chúa gọi về vào lúc 14g00 ngày 19.3.2019, cuộc lữ hành trên đường dương thế giờ...

  Cáo phó nữ tu Anna Lê Thị Thỉ

  HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành ĐT: (0275) 3 875 146 –...

  Hot Topics