More

    cái mơn

    Cáo phó: Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

    “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc 23, 46) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh Chị...

    Hot Topics