More

    Các thánh Anh Hài

    Lời Chúa ngày 28/12/2018

    Khóc thương con mình (28.12.2018 – Thứ Sáu - Các thánh Anh Hài) Lời Chúa: Mt 2, 13-18 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về,...

    Hot Topics