More

  Các Giáo xứ

  Các Giáo Xứ Giáo Hạt Tân Mai Đón Đức Mẹ Thánh Du

  1 - Giáo xứ Tân Mai : 22/04 - 25/04/2018 2 - Giáo xứ Tân Lộc : 25/04 - 26/04/2018 3 - Giáo xứ Xuân Hòa...

  Các Giáo xứ, đoàn thể kính viếng và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Đặng Đình An 13.01.2018

  Xem thêm: Nghi thức nhập quan Cha Giuse Đặng Đình An Thánh lễ An Táng Cha Giuse Đặng Đình An Tiểu sử Cha Giuse Đặng...

  Hot Topics