More

    Các Giám mục Ấn Độ

    Các Giám mục Ấn Độ lên án đề nghị cấm bí tích giải tội tại nước này

    ẤN ĐỘ - Theo Ủy ban, yêu cầu này nhằm tránh những trường hợp các giáo sĩ Công giáo xách nhiễu và tống tiền...

    Hot Topics