More

    Ca đoàn xứ Bách Tính

    Chương trình Thánh ca mừng kim khánh linh mục

    Nhân dịp mừng kim khánh linh mục, giáo xứ Bách Tính sẽ tổ chức đêm nhạc linh mục Phêrô Kim Long vào lúc 19h30...

    Hot Topics