More

    Ca đoàn Sistine

    Ca đoàn Sistine thực hiện chuyến lưu diễn toàn Hoa kỳ lần đầu tiên

    Vatican – Ca đoàn Sistine của Vatican, được biết như ‘ca đoàn của Đức Giáo hoàng’ sẽ thực hiện chuyến lưu diễn tại Hoa...

    Hot Topics