More

    Bosco Vũ Tiến Dũng

    Thánh lễ truyền chức Phó Tế Dòng Donbosco năm 2018

    Nỗi buồn, niềm thương nhớ đến với Dòng Donbosco trong và sau biến cố phải chia tay người anh em là Cha Gioan Baotixita...

    Hot Topics