More

    bổ nhiệm linh mục hà nội 2018

    Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục tại Tổng Giáo phận Hà Nội tháng 11 năm 2018

    Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã ký quyết định bổ nhiệm 12 Tân Linh mục chịu chức ngày 23/10 vừa qua, đồng...

    Hot Topics