More

    Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn

    Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn

    THÔNG BÁO V/v bổ nhiệm Giám quản Tông tòa  Tổng giáo phận Tp. Hồ Chí Minh Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh, cùng toàn...

    Hot Topics