More

  bổ nhiệm

  Giấy bổ nhiệm Linh mục Phêrô Đậu Văn Hồng

  Cha Phaolô Đậu Văn Hồng về Phụ Trách Nhà Mục Vụ Giáo Phận Kon Tum Tọa lạc tại 146 Trần Hưng Đạo, thành phố...

  Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Hà Tĩnh tháng 3/2019

  GIÁO PHẬN HÀ TĨNH VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Email: [email protected] Phone: 0865 165 167 Số 06/2019/QĐ-GM Văn Hạnh, ngày 15...

  Thông báo thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục giáo phận Vinh tháng 12/2018

  GIÁO PHẬN VINH VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC    Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Đt: 0365 415 615 | 0948 051 966; Email: [email protected]            Số: 3818/TB-TGM                         Xã Đoài,...

  Hot Topics