More

    bộ ngoại giao tòa thánh thăm việt nam

    Bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh thăm Giáo phận Phát Diệm

    Lúc 11 giờ 10, Phái đoàn Bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh đã tới thăm Tòa giám mục Phát Diệm nhân chuyến viếng thăm...

    Hot Topics