More

    bộ lạc Kacchi Kohli

    Nữ tu Công giáo đầu tiên của bộ lạc Kacchi Kohli

    Hyderabad - Sau 70 năm thi hành sứ vụ giữa những bộ tộc ở Sindh, Giáo hội Công giáo Pakistan hân hoan đón tiếp...

    Hot Topics