More

    bị tai nạn

    Hình ảnh lễ an táng 2 nữ tu bị tai nạn

    1/ Nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì - Sinh ngày 12.11.1944 tại Hào Phú, Hà Nam Ninh- Năm 1963: Khấn lần đầu. Sau đó...

    Hot Topics