More

    bị cháy

    ảnh: Nhà thờ Giáo xứ Thọ Vực bị cháy

    Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 21/3, một số giáo dân đang xây tháp chuông phát hiện có tiếng nổ lớn và nghe mùi...

    Hot Topics