More

    Bé trai cắn tay Đức Thánh Cha khi được chúc bình an

    Bé trai cắn tay Đức Thánh Cha khi được chúc bình an

    Khi ĐTC đưa tay trước mặt cậu bé để chúc bình an, bé Karl Klapper đã làm một điều mà hầu hết các trẻ mọc răng...

    Hot Topics