More

    Bát nhật Phục Sinh

    Lời Chúa ngày 24/4/2019

    Mời ông ở lại với chúng tôi (24.3.20139 – Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Chiều ngày phục sinh,...

    Hot Topics